Rapport från styrelsemötet 11 oktober 2021

14 oktober, 2021 av tomasolson
 • Besöket i Lilla Edet 29/9
  Det var 12 deltagare och det finns en rapport här på hemsidan från det lyckade besöket i Hjärtums hembygdsmuseum och i Lilla Edets scouthus med god lunch.
 • Prylbytardag i Helsingborgs Scoutmuseum 23 oktober.
  Lennart J ska åka dit och tar gärna följe med fler. Hör av er till Lennart vid intresse.
 • Ekonomin
  Det var bra att skicka ut brev med vanlig post till organisationsmedlemmar för flera betalade missad medlemsavgift då. Många enskilda och enskilda har ännu inte betalat, men en sista påminnelse går ut med medlemsutskicket i oktober.
 • Hemsidan
  har uppdaterats med rätt busslinje till hållplats Fjällbo som numera är 510.
 • Medlemsrekrytering
  Detta diskuterades och vi får försöka hitta fler genom våra respektive organisationer.
 • Vindsröjning i huset
  Styrelsen beslutade om en plan för hur våra vindsutrymmen ska minskas och hur vi ska röja och avyttra det som inte finns musealt värde i eller som föreningen har praktisk användning för. Mycket har samlats. Hjälp behövs och vi ska försöka få lite hjälp från hyresvärden och från något som vi kallar seniorscoutlag, som nog heter Utmanare nu. Måndagen den 15 november 11.00 ses vi på vinden och tittar på allt tillsammans.
 • Grötfest 2022
  Vi kommer förmodligen att återuppta traditionen med Grötfest i början av året.
 • Nästa styrelsemöte 8 november.