Årsmötet 16 – 30 april 2021 genomfört

15 oktober, 2021 av tomasolson

Årsmötet genomfördes under tiden 16-30 april. Drygt 20 medlemmar deltog i processen.

  • Styrelsen fick ansvarsfrihet för både 2019 och 2020.
  • En ny styrelse valdes.
  • Medlemsavgiften sattes till oförändrad nivå.

Ett justerat protokoll kommer att publiceras när alla berörda har skrivit under det.