Årsmötet 2023

21 april, 2023 av tomasolson

Det var 100 % fler närvarande på årsmötet 2023 än året före, men fler kan det blir. 21 av över 100 medlemmar var där i varje fall!

Årsmötet avlöpte enligt dagordningen och budget fastställdes, en ny styrelse och vissa funktionärer valdes utan vakanser! Janne Månsson fick hoppa in som mötesordförande och skötte detta mycket bra.

Efter mötet och god fika så höll Janne ett uppskattat föredrag om vad som håller honom kvar i scouting och vill fortsätta.

Protokoll från mötet hittar du här: https://scoutmuseetgbg.scout.se/foreningen-scoutmuseet-goteborg/