Första styrelsemötet 2023

24 januari, 2023 av tomasolson

En liten rapport från första mötet som var den 9 januari:

Vinden med återstående förråd ska inventeras och sorters och vi ska föra diskussioner med fastighetsägaren om framtida behov av dessa lokaler. Allt kan vi inte behålla.

Grötfesten rapporterades och den var lyckad och gick med ett visst ekonomiskt överskott.

Ekonomin ser lite bättre ut nu och kassören förbereder bokslutet och revisionen. På nästa styrelsemöte kommer ett budgetförslag för 2023 att tas fram. Medlemsavgifterna för 2022 är nu inräknade efter en påminnelseomgång i slutet av året och en aktuell medlemslista upprättas. Diskuterades hur vi ska få enklare och tydligare rutiner för detta under 2023.

Våren program fastställdes och sekreteraren sammanställer det för ett medlemsutskick i dagarna och hemsidesansvarig lägger ut det på hemsidan.

En ny medlem hälsades välkommen.

En veterangrupp från nerlagda scoutkåren Röda sten ska ha traditionell träff i museet i slutet av februari.

Fyra scoutkårer har bett om guidade visningar av museet. Tre av dessa bokades in under februari-mars och den fjärde är på gång. Vi vill gärna utbilda fler guider för dessa roliga uppdrag och tar gärna emot fler guide-uppdrag.

Digitala foto- och filmarkivet på två hårddiskar (en i museet och en backup på annan plats) visades och där finns nästa 3000 foton och även nästan 40 filmer digitaliserade.

Nästa styrelsemöte är den 13 februari kl. 11 i Scoutmuseet.