Information från styrelsen

8 juli, 2020 av tomasolson

Brev till alla medlemmar med anledning av myndigheternas uppmaningar om att minska smittspridningen i samhället.

2020-03-21

Bästa medlemmar i Föreningen Scoutmuseet Göteborg.
I går fredag pratade jag med vår ordf. Lennart Johansson och det är nu bestämt att vi avlyser
årsmötet som vi avsett genomföra nästa lördag den 28 mars i Sensus lokaler på Drottninggatan 30!
Vi fick också lite draghjälp i beslutet genom att Sensus samtidigt bestämt sig för att ”slå igen” sina
lokaler! Så hade vi ändå velat genomföra vårt årsmöte hade vi tvingats hitta en annan lokal och det
skulle jag under rådande omständigheter betraktat mer eller mindre som en omöjlighet att få tag i!
Vidare skall vi inte heller medverka till att eventuell smitta förs ut i samhället via våra lokaler, så
tillsvidare stängs museet för externa besök! Lennart har åtagit sig att sätta upp ett anslag på
ytterdörren om detta tillsammans med sitt telefonnummer så går det på ett enkelt sätt att komma i
kontakt med museet den vägen! Självklart får den ”inre gruppen” som brukar träffas på måndagarna
och i första hand hanterar och vårdar museets samlingar och samtidigt utövar tillsyn till lokalerna
fatta beslut om fortsättningen av detta utifrån egna riskbedömningar! Men skall självklart inte
utsätta sig för att släppa in externa besökare som man inte känner till vilka miljöer de dessförinnan
vistats i. Så ytterdörren bör hållas låst! Lennart nås på 0707-14 23 31 mobil/SMS.
Lennart kommer också ta kontakt med eventuella inbokade studiebesök med guidningar och
tillsammans med dessa bli överens om en fortsatt bra, ansvarsfull och lämplig hantering!
I dag är vi fortfarande överens om att försöka genomföra de aviserade studiebesöken både till
Ragnhildsholmen/Fågelstationen den 16 april, vilket också till 100% är utomhus! Vår målsättning
är också att försöka genomföra besöket till Lilla Edet den 14 maj! Utan att vara läkare tror vi att den
största risken kan vara för de som önskar delta, själva transporten om den till vissa delar måste
företas med kollektiva samfärdsmedel! Så då får vi som har tillgång till bil och kan köra egen bil
agera ”kompistaxi”! Så ligger det inom rimliga möjligheter med tider avstånd mm. försöker vi lösa
detta! Anmälan om man är intresserad snarast, men senast 10 dagar före, blir särskilt viktig denna
gång! Då får anges om man kan köra och vara chaufför eller önskar bli hämtad vid dörren!
Självklart gäller det för oss ALLA, vare sig vi kör eller åker med, att vi den aktuella dagen är 100%
friska! Övergripande är också myndigheters rekommendationer, som vi självklart följer!
Nu vet ni dagsläget och förutsättningarna för oss i föreningen! Så får styrelsen återkomma!
Våra stadgar föreskriver att vi senast under april månad genomför årsmötet, om nu detta inte går att
förverkliga, antar jag att styrelsen fortsätter och hanterar de löpande frågor och ärendena som någon
slags expeditionsstyrelse! Någon annan möjlighet ser jag inte i nuläget! Drar det för långt ut på
tiden i år innan det skulle vara möjligt att arrangera ett årsmöte, kanske man nästa år skall granska 2
år samtidigt? Någon enskild fråga måste kanske avgöras med stöd av medlemmarna, i så fall får
detta hanteras elektroniskt, telefonledes eller brevledes! Som kreativa scouter kan vi säkert lösa
detta i så fall!
Med bästa scouthälsning och ta det nu försiktigt med er själva och med varandra!

Per-Eric Sellman och Lennart Johansson