Rapport från styrelsen

15 oktober, 2021 av tomasolson

Rapport från styrelsemötet 2021-05-12

Den genom årsmötesprocessen valda styrelsen träffades i Backa scoutgård. Här är några av punkterna som beslutades om och avhandlades:

 • Styrelsens konstituering:
  ORDFÖRANDE Lennart Johansson
  VICE ORDFÖRANDE Christer Lundin
  SEKRETERARE Per-Eric Sellman
  KASSÖR Ann-Britt Lundin
  LEDAMÖTER Berit Börjesson, Bert Andersson
  SUPPLEANTER Stellan Holmberg, Christina ”Ludde” Lundin, samt en vakant post
 • Jan Jarolimeks bortgång
  Medlemmen Jan Jarolimek, som var suppleant i styrelsen, har dött och vi sörjer och saknar honom. Styrelsen kommer att medverka när hans lägenhet ska tömmas och se till att han får en värdig begravning. Han saknade släkt och andra vänner i Sverige när han dog.
 • Ekonomi
  Föreningens ekonomi är ansträngd av flera orsaker. Organisationsmedlemmarna, scoutkårer, ska få en formell faktura på medlemsavgifter då flera saknas. Vidare beslutade styrelsen om åtgärder för att minska kostnaderna och om möjligt få mer inkomster.
 • Europeiskt nätverk för scoutmuseer
  Från Portugal har vi fått en inbjudan till ett digitalt möte för att få till ett utbyte. Lennart kommer att delta för vårt museum.
 • Tidskriften Gillescouten nr 1 2021
  I tidskriften är vi omnämnda och de har varit en aktivitet vid Scoutmonumentet i Slottsskogen. Det är Carl Johans Scoutgille som var där i september städade och umgicks. Et bra initiativ!
 • Medlemsrekrytering
  Vi har blivit färre medlemmar när verksamheten legat nere. Styrelsen funderar vidare på hur vi ska kunna rekrytera flera.
  Museet
  Det sker tillsyn av museet varje vecka under tiden när vi inte har någon verksamhet. Styrelsen planerar för att förbättra säkerheten vid studiebesök med utrymningsplan mm.
 • Medlemsaktiviteter 2021–2022
  Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om möjligt kan tidigare inställda program genomföras i höst. Styrelsen återkommer om detta.
 • Nästa styrelsemöte
  Styrelsen träffas igen den 17 juni.