Scoutmuseet stängt tills vidare

30 september, 2020 av tomasolson

Tyvärr måste vi hålla stängt på museet både för måndagsöppet och eventuella studiebesök. Alla förstår säkert anledningen – smittorisken och att många av oss som arbetar där är i riskgrupper. Vi öppnar så snart det är möjligt!

Lennart Johansson, ordförande