Scoutmuseiträff i Göteborg

22 maj, 2022 av tomasolson

I helgen har det varit möte för scoutmuseerna i Stockholm, Helsingborg och Göteborg. Malmö kunde tyvärr inte delta.

Deltagarna på scoutmuseiträffen i Göteborg 21-22 maj 2022

Under helgen gick vi igenom många olika saker:

 • Scoutmuseum på Jamboree 2022 
  Vi ska försöka ha ett museum på lägret utanför Kristianstad. Planering genomfördes, men det behövs fler funktionärer från museerna för alla möjliga sysslor. Kontakta Lennart Johansson (Göteborg) eller Bertil Berra Karlsson (Stockholm).
 • Hur hanterar vi våra föremål på museerna
  Vi får in mycket till våra museer från enskilda, dödsbon, scoutkårer och det blir en hel del dupletter och annat som inte hör till museets verksamhet. Vi diskuterade hur vi ska göra och gav varandra tips.
 • Registrering och digitalisering av samlingarna
  Här finns mycket att utveckla – denna diskussion kommer vi att fortsätta med.
 • Samling och nedläggning av sten vid Scoutmonumentet
  Tyvärr hade vi inte kollat hur stort Lilla Göteborgsvarvet är! Vi kom helt enkelt inte fram till monumentet! Det får bli ett senare tillfälle som Nordvästra Skånes Scoutmuseums sten läggs på plats vid monumentet.

Vi kommer att ta fram anteckningar från mötet vad vi kom fram till. Hör av er till scoutmuseet.goteborg@gmail.com