Senaste styrelsemötet 25 april 2022

3 maj, 2022 av tomasolson

Den omvalda styrelsen konstituerade sig och fick följande fördelning av posterna:

Ordförande: Lennart Johansson (vald av årsmötet till ordf.)

Vice ordförande: Christer Lundin

Sekreterare: Per-Eric Sellman

Kassör: Ann-Britt Lundin

Ledamöter: Berit Börjesson och Berth Andersson

Suppleanter: Stellan Holmberg och Christina Ludde Lundin

Sedan var det en del andra formalia som man kan läsa om i protokollet som sekreteraren kan dela med sig av.

Rapporter:

Sankt Georgsdagen vid Scoutmonumentet med Mölnlycke scoutkår NSF och nedläggning av sten nummer 250 vid monumentet.

Göteborgs Scoutdistrikts distriktsstämma var dagen efter i Lundby Hembygdsgård och Scoutmuseet visade upp sig.

Oscar i RUT (Rover- och utmanarutskottet i Göteborgs Scoutdistrikt) besökte styrelsen och gick igenom den kontroll som är på scoutmuseet på valborgsmässoafton.

Ekonomi:

Till dags dato hade 63 enskilda och familjer samt 23 organisationer betalat medlemsavgiften för 2022. Nu är det en omgång med påminnelser på gång.  Lysestrands scoutkår hade även lämnat ett bidrag på 500 kr vilket tacksamt noterades.

Diskuterades hur vi ska utforma studiecirkelverksamhet och kulturarrangemang som vi hade före pandemin. Det är Sensus som vi är anslutna till.

En skrivelse till Göteborgsscouternas stiftelse godkändes för att eventuell kunna få stöd. Vår budget är mycket underbalanserad.

Kommande program:

21–22 maj kommer representanter för scoutmuseerna i Stockholm och Helsingborg och möter oss i Göteborg. Gemensamma frågor ska diskuteras och på söndagen ska en sten läggas till scoutmonumentet.

Fågelsång på Ragnhildsholme på Hisingen 28 maj och besök i  Tösslandagården i Lilla Edet 11 juni planerades.

Övrigt:

Måndagen den 9 maj ska vi städa i museet och alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till.

Vindsröjningen fortsätter och onsdagen den 18 maj ska ett utmanarlag från Porthälla scoutkår hjälpa oss att tömma vindsförrådet vi ska lämna för att minska våra kostnader.

Vår fina gamla fana håller på att gå sönder och är svår att laga. Vi får använda andra fanor när vi har ceremonier framöver.

Regionarkivet föreningsarkiv tar gärna emot arkivmaterial från oss. Vi ska till hösten göra ett studiebesök där.

Vi hoppas kunna delta på Scouternas jamboree 30 juli – 6 augusti i sommar i trakten av Kristianstad. Lennart och Berth jobbar med det.

Nästa styrelsemöte:

Det blir tisdagen den 7 juni kl. 11.00 i Scoutmuseet.