Senaste styrelsemötet 9 september 2021

27 september, 2021 av tomasolson

För första gången på länge samlades styrelsen och ett par funktionärer i Scoutmuseets lokaler för styrelsemöte. Här är en liten rapport från mötet:

 

Utflykten med Paddan upp Säveån och i hamnkanalen blev lyckad trots det lite blöta vädret. Se rapport tidigare på hemsidan.

En minnesstund anordnas till minne av den bortgångne medlemmen Jan Jarolimek. Det blir vid Scoutmonumentet den 27 september.

Ekonomin diskuterades. Olika vägar till förstärkning ska undersökas. Framförallt behövs en ökning av antalet betalande medlemmar och att de scoutkårer som vi tror vill vara organisationsmedlemmar också betalar medlemsavgiften. På hemsidan lägger vi till en sökväg till hur man kan ge gåvor på olika sätt.

Vindsförråden ska inventeras och rensas från sådant som inte behöver sparas. En plan presenteras till nästa möte. Kanske vi kan lämna någon lokal där. Det diskuterades även om alla dupletter som kommer in. Det är scoutskjortor och scoutlitteratur främst. Ett problem som många museer delar. Detta bör vi hitta bra rutiner för så att museet inte fylls av sådant som inte är så intressant.

Kommande arrangemang i Lilla Edet 29 september planerades.

Vi har fått förfrågningar om att ta emot studiebesök av scoutgrupper lite senare i höst. En begränsning av antal i grupperna och en bra logistik vid besöket diskuterades. Max 20 besökare som vi delar i två grupper. Det verkar möjligt om vi är kreativa. Frågesporten bör kunna uppdateras och på vinden finns säkert bra vinster att använda.

Nästa styrelsemöte är 11 oktober kl. 11.00 i museet.