Styrelsemöten i februari – april 2023

21 april, 2023 av tomasolson

Styrelsemöten i februari – april 2023

Styrelsen har haft ett möte per månad under den här tiden. I februari och mars fokuserades styrelsen på kommande årsmöte och årsmötet finns redovisat på annat ställe:

https://scoutmuseetgbg.scout.se/foreningen-scoutmuseet-goteborg/

Lördagsöppet i mars samlade ett 10-tal nya besökare till museet. Det var flera som sett annonsen i GP:s kalendarium och scoutdistriktets informationsbrev.

Guideverksamheten har varit stor under februari – mars med många scoutgrupper från olika scoutkårer. Flera nya bekantskaper för museet. Trevligt! Även ett besök är inbokat i april.

Nordisk scoutmuseikonferens ska hållas i Stockholm i början av september. Vi ska delta med minst två deltagare och hoppas på fler som kan komma med. Förra året var den på Island.

Ett par scoutgrupper med gillescouter och kamratgrupper från nerlagd scoutkår har använt våra lokaler för träffar och det finns ytterligare ett scoutgille inbokat i juni. Detta är välkommet!

Aprilmötet handlade om följande:

Kassörsbytet har administrerats och det har gått bra. Nye kassören Curt är ju tidigare revisor i föreningen och Ann-Britt är ju kvar i styrelsen, så det är enkelt med kommunikationen.

Ansökan om bidrag ska sökas från Göteborgsscouternas Stiftelse för att den budget som beslutats är ju budgeterad med ett underskott och det är en hel del som kommer att kosta framöver även om den mycket restriktiva budgeten på kostnadssidan fortfarande gäller.

Sankt Georgsdagen ska firas vid Scoutmonumentet söndagen den 23 april kl. 11-13. Det är inte någon scoutkår eller annan grupp som anmält deltagande, men delar av styrelsen kommer att finnas på plats. Inför detta beslutades om en träff för att se till monumentet och måla i några av stenarna där texten försvunnit.

Studiecirkeln tillsammans med SENSUS fortsätter och senast berättade Britt Palmqvist om sin tid på många olika befattningar inom KFUK. Ytterligare tid kommer att ägnas åt flickscouting som vi borde lyfta fram mer av på scoutmuseet.

Våra samlingar får inte plats och nu när vi ska lämna vindsförrådet och när vi har fått in mycket gåvor. En del behöver vi sortera bort och en hel del ska till Föreningsarkivet. Genomgång av detta är påbörjad. Det kommer att behövas en hel del insatser för att få detta klart.

Nästa styrelsemöte är måndagen den 15 maj kl. 11.00.

Vill man läsa hela protokollen så kan man ta kontakt med sekreteraren Per-Eric.