Styrelsemötet 28 augusti 2023

4 september, 2023 av tomasolson

Styrelsen har haft höstterminens första möte. Här är lite om vad som avhandlades på mötet:

Vindsförrådet: Nu har allt vi hade på det andra vindsförrådet flyttas en våning ner och det mesta är packat i flyttlådor. Hyresvärden Jernhusen ska använda utrymmet till en ny ventilationsanläggning så vi ska få hyra ett annat utrymme, men var är inte klart. Så länge disponerar vi dessa tillfälliga lokaler för ytterligare sortering och genomgång. Mycket är dupletter och en del är sådant vi ska slänga.

Kragenäs 25 år i Scouternas ägo: Vi har fått förfrågan om att ordna en utställning om Kragenäs som lägerplats lagom till nästa års regionläger VELJ24. Styrelsen har sagt ja till detta och arbetet ska starta under året.

Städfestival genomförd: Museet behövde städas och det var ett 10-tal medlemmar som hjälptes åt att feja och putsa och jaga bort våra husdjur (spindlar). Fint blev det! Goda mackor hade Berit gjort!

Ekonomi: Kassören Curt rapporterade att ekonomin är enligt budget. Vi har också fått ett generöst bidrag till verksamheten av Göteborgsscouternas Stiftelse, som bättrat på läget. De fem som ska på den nordiska scoutmuseikonferensen i Stockholm i september får bidrag till tågresan fram och åter.

Programverksamheten: Påmindes om höstens programverksamhet där första aktiviteten är besök på Stadsmuseet 14 september. Grötfesten spikades till 13 januari 2024 av energisparskäl.

Scoutmonumentet: Bengtsfors scoutkår kommer att lägga ner en sten vid monumentet och efter styrelsemötet flyttades ceremonin fram pga. förmodad kollision med annat arrangemang.

Nästa styrelsemöte: måndagen den 2 oktober kl. 11.00 i scoutmuseet.