Styrelsen har mötts igen!

28 september, 2020 av tomasolson

Efter nästan sex månaders uppehåll på grund av de flesta i styrelsen tillhör riskgrupperna för Corona så har nu styrelsen mötts igen. Det var ett möte i Backa Scoutkår med tillräckligt smittskyddsavstånd den 24 september. Även några av funktionärerna deltog.

Det var roligt att träffas igen. Flera frågor togs upp och några beslut fattades. Framtiden diskuterades med tanke på den pågående pandemin. Ett ljus tändes för kamrater som inte finns bland oss längre.

Det blir inte några aktiviteter i höst mer än ett styrelsemöte i december. Grötfesten i januari ställs in. Thinking Day planeras till 22 februari utomhus vid Scoutmonumentet i Slottsskogen.

Ett årsmöte planeras till mars 2021. Årets ställdes ju in. Valberedningen fick lite information från sittande styrelse och ska dra igång sitt arbete.

Nästa sommar är det ett stort scoutläger i Skåne. Lägret heter Jamboree21 och vi har anmält intresse att ha scouthistoriska aktiviteter på det. Alla scoutmuseerna verkar intresserade av detta. Lägerledningen är positiva och Lennart Johansson håller i kontakterna från oss.

Cirka 100 medlemmar, enskilda, familjer och kårer, har betalat medlemsavgiften för 2020, men vi saknar medlemsavgift från ytterligare ett 60-tal medlemmar som ännu inte betalat. Kassören Ann-Britt Lundin och sekreteraren Per-Eric Sellman ska skicka påminnelser. Fler medlemmar behövs och är mycket välkomna. Vi diskuterade hur vi ska göra reklam, nu när vi inte har någon öppen verksamhet. Diskussionen behöver fortsätta.

Med tiden behöver vi storstäda på museet som har samlat mycket damm under stängningen och en mindre sanering som gjorts i lokalerna av hyresvärden.