2021-09-29 a Utflykt Scoutmuseet till Hjärtums hembygdsmuseum Lilla Edet T Iphone (10)