ÅRSMÖTE

SENSUS Drottninggatan 30, Göteborg

Föreningen Scoutmuseet i Göteborg har årsmöte. Anmälan emotses snarast men senast söndagen den 19 mars på sätt sompassar dig/er! Lennart Johansson mobil/SMS 0707-14 23 31...