Det finns fler scoutmuseer i Sverige och världen. Här är några länkar till olika scoutmuseers hemsidor.

Scouternas arkiv och museum i Stockholm:

https://arkivochmuseum.scout.se/

http://scouthistoria.se/

Malmö scoutmuseum:

https://scoutmuseetimalmo.scout.se/

Nordvästra Skånes Scoutmuseum i Helsingborg (Råå):

https://scoutmuseumet.se/

Scoutmuseet i Kalmar, som är under uppbyggnad:

https://scoutmuseetkalmar.scout.se/