Det finns fler scoutmuseer i Sverige och världen. Här är några länkar till olika scoutmuseers hemsidor.

Scouternas arkiv och museum i Stockholm:

https://arkivochmuseum.scout.se/

Malmö scoutmuseum:

https://scoutmuseetimalmo.scout.se/