2023-10-18:

Tyvärr måste vi tillfälligt stänga scoutmuseet för besök, men mycket öppet för att göra arbetsinsatser och ha trevligt!

Det beror på att hyresvärden renoverar huset vi hyr källaren på för vårt fina museum.

Detta har fått följande konsekvenser för vår verksamhet: Vi har sorterat, packat våra förråd/magasin och fått dem flyttade till en lagerlokal i grannfastigheten. Arbetet påbörjades för ett par år sedan för vår del och det har varit bra att kunna sortera och katalogisera vad våra företrädare i föreningen samlat in och fått under många år (sedan 1937). Allt ligger inte i de över 100 flyttlådorna och löst förpackat. En hel del är placerat i våra utställningslokaler för att gås igenom ytterligare. Där finns mycket ömtåligt och ur ett scouthistoriskt perspektiv intressanta dokument och föremål, men också sådant som vi kan sälja eller lämna till återvinningscentralen.

Vi behöver alltså fokusera på hur vi ska ta hand om detta och omdisponera lokalerna. Vi vet ännu inte vilka förrådslokaler som hyresvärden ska erbjuda oss permanent, men vi har god kontakt med dem och även byggfirman som renoverar.

Därför tar vi inte emot grupper eller enskilda besök. Det är helt enkelt för rörigt!

Däremot tar vi gärna emot intresserade som kan jobba med punktinsatser eller med regelbundet. Det finns mycket att göra och vi räknar med att vi ska kunna öppna igen andra halvan av vårterminen. Vi återkommer med arbetsdagar men vi fortsätter på måndagarna kl. 10-14 ca.