Scouting startade i England 1907. Sedan spreds scoutings idé över en stor del av världen. Till Sverige kom scouting 1909 och fick en snabb spridning i hela landet.

Först riktade verksamheten sig bara till pojkar men ganska snart blev det en verksamhet även för flickor.

En viktig bok för scoutrörelsen var Scouting for boys som skrevs av Robert Baden Powell och som räknas som grundare av scoutrörelsen. Den boken fick stor betydelse när idéerna spreds till Sverige. Ebbe Lieberath i Göteborg hittade den och fängslades av den och de första scoutpatrullerna startade under hans ledning i Göteborg.

 

Scoutings historia i årtal

Det finns mycket skrivet om scoutrörelsen och dess historia. Här är en länk till en hemsida som scoutmuseet i Stockholm tagit fram om viktiga händelser i världen och Sverige när det gäller scouting.

http://scouthistoria.se/scouthistoria/artal.htm

 

Scoutfilmer i Filmarkivet

Det finns ett filmarkiv på internet som man kan hitta en del filmer med scouttema.

https://www.filmarkivet.se/sokresultat/?q=scout

Sök på Scout så får du fram de gamla filmer som än så länge ligger där. Där finns bland annat en film om Flickscouternas nionde världskonferens i Rättvik från 1936.