Scouting startade i England 1907. Sedan spreds scoutings idé över en stor del av världen. Till Sverige kom scouting 1909 och fick en snabb spridning i hela landet.

Först riktade verksamheten sig bara till pojkar men ganska snart blev det en verksamhet även för flickor.

En viktig bok för scoutrörelsen var Scouting for boys som skrevs av Robert Baden Powell och som räknas som grundare av scoutrörelsen. Den boken fick stor betydelse när idéerna spreds till Sverige. Ebbe Lieberath i Göteborg hittade den och fängslades av den och de första scoutpatrullerna startade under hans ledning i Göteborg.

 

Scoutings historia i årtal

Det finns mycket skrivet om scoutrörelsen och dess historia. Här är en länk till en hemsida som scoutmuseet i Stockholm tagit fram om viktiga händelser i världen och Sverige när det gäller scouting.

http://scouthistoria.se/scouthistoria/artal.htm

 

Scoutfilmer i Filmarkivet

Det finns ett filmarkiv på internet som man kan hitta en del filmer med scouttema.

https://www.filmarkivet.se/sokresultat/?q=scout

Sök på Scout så får du fram de gamla filmer som än så länge ligger där. Där finns bland annat en film om Flickscouternas nionde världskonferens i Rättvik från 1936.

 

Handikappscouting

En viktig del i scoutings historia är det som vi på 1960- och 1970-talet kallade för handikappscouting. Vet inte riktigt vad det finns för bättre benämning på scouting som inriktade sig på att inkludera barn och ungdomar med funktionsvariation i scouting, speciellt lägerverksamheten, numera.

Det finns nu ett bra skrift som beskriver detta utifrån lägerverksamheten på Viken och även Lysestrand som startade för cirka 60 år sedan.

I den senaste av Föreningen Scoutmuseets vänners årsskrifter nr 38 2021 finns en skrift som heter Handikapplägret Viken 1962-1975. Där har ledare och deltagare beskrivit sina upplevelser från lägret och samhällets inställning till barn och ungdomar med funktionsvariation genom åren. Allt är inte bra nu, men mycket har hänt sedan de stora institutionerna lades ner. Det är Herta Berggren och Jörgen Källberg som är redaktörer för skriften. Man kan köpa den från Scoutmuseets vänner i Stockholm via smv@scouterna.se och den kostar 50 kr.

Handikappläget Viken 1962-1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film om Robert Baden Powell

https://www.facebook.com/WOSM.OMMS/videos/10155325606036914/?t=1

Den radikala flickscoutingen