Rapport: Senaste styrelsemötena

10 mars, 2022 av tomasolson

Styrelsen har haft två möten i år och ur Per-Erics välskrivna protokoll kan man bland annat läsa:

  • Medlemsantalet är nu 99 enskilda och familjemedlemmar och 28 organisationsmedlemmar. Tyvärr har vi tappat en del gamla medlemmar som trots påminnelser inte betalat. Dessa stryks ur medlemsregistret men är naturligtvis välkomna åter. Men redan i slutet av förra året hade några betalat 2022 års avgift. Det går i dagarna ut uppmaning att betala årets medlemsavgift senast 31 mars.
  • Vi har fått erbjudande om att filma museet i Google View som vissa andra museer, men tyvärr var vi tvungna att tacka nej på grund av priset. Likaså har vi kollat att lägga ut bilder på föremål och bilder på Digitalt Museum, men det var också en betydande kostnad så där blev det också nej.
  • Vindsröjningen har stått stilla ett tag på grund men Lions kommer att hjälpa oss att ta hand om det som ska skänkas till lämplig loppmarknad. Målet är att så snart som möjligt lämna detta utrymme för att minska kostnaderna.
  • Nytt inpasseringssystem till området där Scoutmuseet ligger håller på att installeras. Grindarna kommer att vara stängda så det behövs en tag eller mobilapp för att komma in. Styrelsen och funktionärer har det, men besökare kommer att vara tvungna att ringa till någon i av dessa för att bli insläppta.
  • Ekonomin är inte bra i föreningen. Vi har i flera år varit tvungna att täcka löpande kostnader med egna kapitalet. De senaste två åren när det varit stängt en hel del har kostnaderna per år varit cirka 25 000 kr högre än intäkterna. Lokalhyran är 84% av kostnaderna. Styrelsen arbetar med att minska kostnader och öka intäkterna, men behöver tips om hur detta ska kunna ge resultat som syns i kassan.
  • Guidningarna kan nu återupptas och styrelsen beslutade att gruppbesök kommer att minst kosta 300 kr eller 20 kr per besökare.
  • Thinking Day 22 februari firades vid Scoutmonumentet med fika, brasa och visning av monumentet för förbipasserande. Trevligt även om det var få deltagare i år.
  • Scoutmuseet ska visa upp sig på Göteborgs Scoutdistrikts stämma 24 april, vilket vi inbjudits till.
  • I övrigt har förberedelser för kommande arrangemang gjorts på styrelsemötena. Läs mer om dessa under Program på hemsidan.

Sammanfattat av Tomas Olsson 2022-03-10