Föreningen Scoutmuseet i Göteborgs stadgar:

Stadgar Scoutmuseet Göteborg antagna 201709-14

En presentation av föreningen:

Detta är scoutmuséet 2023

Medlemsansökan:

Medlemsansökan SCOUTMUSEET GÖTEBORG

För enskilda och familjer:

Medlemsansökan version enskild, familj gäller avgift 2023 (1)

För scoutkårer och andra scoutorganisationer:

Medlemsansökan version organisationer gäller avgift 2023 (1)

Styrelse 2023:

  • Ordförande: Lennart Johansson (vald av årsmötet till ordf.)

  • Vice ordförande: Christer Lundin

  • Sekreterare: Per-Eric Sellman

  • Kassör: Curt Berndtsson

  • Ledamöter: Berit Börjesson och Ann-Britt Lundin

  • Suppleanter:

    Berth Andersson, Christina ”Ludde” Lundin och Thomas Eriksson

Övriga funktionärer:

Valberedning: Mats Mattsson (sammankallande), Tomas Granlund och Anne Carlsson

Revisorer: Jan Månsson och Tomas Olsson samt Martin Sellman (suppleant)

 

Årsmötesprotokoll:

Årsmötesprotokoll Scoutmuseet 25 mars 2023