Föreningen Scoutmuseet i Göteborgs stadgar:

Stadgar Scoutmuseet Göteborg antagna 201709-14

En presentation av föreningen:

Detta är scoutmuséet 2022

Medlemsansökan:

Medlemsansökan SCOUTMUSEET GÖTEBORG

För enskilda och familjer:

Medlemsansökan version enskild, familj 2022-03-19

För scoutkårer och andra scoutorganisationer:

Medlemsansökan version organisationer 2022-03-19

Styrelse 2022:

  • Ordförande: Lennart Johansson (vald av årsmötet till ordf.)

  • Vice ordförande: Christer Lundin

  • Sekreterare: Per-Eric Sellman

  • Kassör: Ann-Britt Lundin

  • Ledamöter: Berit Börjesson och Berth Andersson

  • Suppleanter: Stellan Holmberg och Christina Ludde Lundin

Årsmötesprotokoll:

Årsmötesprotokoll 2022 signerat