Styrelsemötet 15 juli 2021

15 oktober, 2021 av tomasolson

Rapport från styrelsemöte 15 juli 2021

  • Styrelsen fick en rapport från arbetet med den tidigare avlidne styrelsemedlemmens dödsbo. Jan Jarolimek avled i april och hade testamenterat sina tillgångar till Scoutmuseet i Göteborg. Efter sommaren kommer en ceremoni att anordnas för att ta ett sista avsked av scoutkamraten.
  • Kassören meddelade ekonomiska läget och styrelsen fick information om att endast 75 medlemmar har betalat medlemsavgiften i år. Det förväntades att vi skulle vara 150. Nya påminnelser skickas ut i kommande medlemsutskick.
  • Styrelsen avvaktar med att öppna museet för visningar i grupp på grund av smittorisken. Nytt ställningstagande görs på kommande styrelsemöte i september.
  • Måndagsträffarna kommer dock att återupptas i september för vaccinerade medlemmar.
  • Ett program för hösten beslutades och det blir preliminärt: Paddanresa i slutet av augusti, utflykt till Lilla Edet i oktober och Lights i Alingsås i oktober. Se särskilt program.