Styrelsemötet 5 december 2022

3 januari, 2023 av tomasolson

På styrelsemötet avhandlades en hel del frågor:

Kvarvarande vindsförråd och dess framtid diskuterades. Kontakt med fastighetsägaren pågår.

Registerprogram för museets alla föremål har diskuterats med de andra scoutmuseerna. Ett program där man kan publicera bilder av föremål och foton på internet diskuteras med Scouterna centralt och Stockholms scoutdistrikt, men än så länge finns inte någon ekonomisk möjlighet att hänga på det. Vi har tittat på ett liknande program som t.ex. Västerbottens museum har.

För att arkivera bilder och filmer digitalt köper scoutmuseet in två hårddiskar för att har säker och tillgänglig lagring av bilder och filmer efter hand som vi digitaliserar våra samlingar.

Under hösten har föreningen genomfört en studiecirkel i Scoutings historia samt tre kulturarrangemang med en guidad visning och två tillfällen med temaöppet en lördag och en kväll. Detta har rapporterats till vårt studieförbund Sensus.

Kassören rapporterade ekonomiskt läge och sommarens försäljningar av scoutmärken på Jamboree-22 gav ett bra tillskott till kassan.

Medlemsregistret och inbetalningarna av medlemsavgifter har gåtts igenom av styrelsen. Fördelades uppgiften att kontakta ett antal medlemmar som inte hade betalat i år för att få en korrekt medlemslista när vi avslutar 2022.

Budget för 2023 kommer styrelsen att göra på styrelsemötet i februari.

Program för våren 2023 planerades och finns publicerat på annan plats på hemsidan. Vi fortsätter med Grötfest i januari, Thinking Day i februari vid scoutmonumentet, Sankt Georgsdagen också vid scoutmonumentet i april. Årsmötet blir lördagen den 25 mars. Dessutom blir det lördagsöppet 25 mars och kvällsöppet den 11 maj. Sekreteraren gör ett programutskick till medlemmarna efter nästa styrelsemöte 16 januari.

Vi kommer även att fortsätta med en studiecirkel med träffar cirka en gång per månad.

Ett par nya medlemmar hälsades välkomna!

Beslutades att en spännande samling scouthistoria som vi inte hunnit gå igenom ska gås igenom på särskilt möte lite längre fram. Där finns flera mycket intressanta artefakter.